พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
 
 
พันเอก ดำริห์ สุขพันธุ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๑)
 
พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๒)
 
 
 
พันเอก กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓