พลตรี ดำริห์  สุขพันธุ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
 
 
พันเอก ปราการ  ปทะวานิช
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๑)
 
พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๒)
 
 
 
พันเอก รัชพล  วิไลเนตร
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓