พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
 
 
พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๑)
 
-ว่าง-
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๒)
 
 
 
พันเอก รัชพล  วิไลเนตร
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓