พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
 
 
พันเอก สุริศร์  สุขชุ่ม
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๑)
 
พันเอก ดำริห์  สุขพันธุ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๒)
 
 
 
พันเอก ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓